GÅRDEN SJÖBODEN

Adress: Lövängsvägen, Utmarksvägen, Tegvägen, Rösvägen, Skördevägen och Vallvägen.

Ort: Södertälje

Omfattning: Fasadarbeten, tak, balkonger, trapphus.

Beskrivning: 14 stycken hus från miljonprogrammet i Ronna har renoverats under en treårs period. Där arbetet har innefattat renovering och tilläggsisolering av fasad, omläggning av tak, renovering av balkonger och invändig renovering av trapphus.

https://www.youtube.com/watch?v=2hhdv591gA4