Renovering av fönster, tak och balkong

I samband med en fasadrenovering är det alltid bra att se över hela fastighetens skick. Vi renoverar, byter ut och lägger nytt tak, fönster och balkonger. Att byta till moderna fönster och lägga nytt tak är inte bara en fråga om att väsentligt öka livslängden, utan också om förbättringar av miljö och energivärden. Vi gör en analys kring vilka åtgärder som behöver vidtas, för att anpassa materialval och teknik samt få en så energieffektiv lösning som möjligt.


Balkong
Balkonger är den för de allra flesta en viktig del av fastigheten. En påbörjad vittring eller en skador i form av sprickor eller andra skador försämrar snabbt balkongen och gör den i värsta fall otrygg. Vi erbjuder renoveringar i rätt läge - då kan mer omfattande och dyrare reparationer längre fram förebyggas. 

Summerat gällande balkonger, betong, räcken och inglasningar så utför vi:

  • Renovering
  • Rengöring
  • Omgjutning
  • Prefab-montering
  • Utökning (bredd,längd)
  • Impregnering och ytbehandling
  • Byten och renovering av balkongfronter/räcken
  • Inglasningar
  • Översyn och åtgärdsförslag
  • Totalåtagande

Fönster
Vi erbjuder dessutom renoveringar eller byten av fastighetens fönster. I samband med detta, kan befintligt fönsterglas bytas ut till glas med bättre isoleringsförmåga och bullerdämpande egenskaper. 


Tak

Taket på fastigheten är det som håller vattnet borta och värmen kvar. Med andra ord är det viktigt att åtgärda eventuella problem omgående för att undvika kostsamma skador. Vi har stor erfarenhet av att syna, renovera och lägga om. Vi tar hand om alla typer av plåtarbeten och ser över taksäkerheten.

 

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal.
Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. 

Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.