Fasaden är fastighetens ansikte utåt

Fasaden är fastighetens yttre skal och en betydande del av skyddet mot väder och vind. För att förlänga fasadens livslängd och för att få den att fungera över tid, behövs en regelbunden översyn.

Sterner Stenhus Fasad utför alla sorters renoveringar - från enklare fasadbehandlingar med tvätt och lagning av skador, till mer genomgripande renoveringar. 

 

Putsade fasader

En enklare fasadbehandling som innebär tvätt, lagning av skador och ommålning kan i vissa fall vara tillräckligt. Om fasaden är i sämre skick, kan den behöva en helt ny puts. Med rätt material på rätt plats, får fastigheten en vacker fasad och en lång livslängd.


Murade fasader

Även om tegel är ett hållbart material, så kan även en tegelfasad behöva en översyn. Hela eller delar av fasaden kan behöva tvättas och rengöras från alger. Skadade stenar kan behöva bytas och murbruksfogarna ses över.

 

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal.
Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. 

Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.