Fasaden är fastighetens ansikte utåt

Fasaden är fastighetens yttre skal och en betydande del av skyddet mot väder och vind. För att förlänga fasadens livslängd och för att få den att fungera över tid, behövs en regelbunden översyn.

Sterner Stenhus Fasad utför alla sorters renoveringar - från enklare fasadbehandlingar med tvätt och lagning av skador, till mer genomgripande renoveringar.

Putsade fasader

En enklare fasadbehandling som innebär tvätt, lagning av skador och ommålning kan i vissa fall vara tillräckligt. Om fasaden är i sämre skick, kan den behöva en helt ny puts. Med rätt material på rätt plats, får fastigheten en vacker fasad och en lång livslängd.

Murade fasader

Även om tegel är ett hållbart material, så kan även en tegelfasad behöva en översyn. Hela eller delar av fasaden kan behöva tvättas och rengöras från alger. Skadade stenar kan behöva bytas och murbruksfogarna ses över.

Våra tjänster

Putsning och murning

Sterner Stenhus Fasad erbjuder kompletta och kundanpassade helhetslösningar för fasadarbeten det vill säga puts- och murningsarbeten - både nyproduktion och renovering.

Övriga fasader

Vi utför olika typer av fasader såsom stenfasader, plåt-, fibercement-, eller kompositskivor.

Tilläggsisolering

Sterner Stenhus Fasad har många års erfarenhet i branschen och vi vet att fasaden är en viktig del av utsidans helhetsintryck. Vi vet även vad som krävs för ett hållbart och energieffektivt resultat.

Fönster-, balkong- och takrenovering

I samband med en fasadrenovering är det alltid bra att se över hela fastighetens skick. Vi arbetar med totalentreprenad, vilket innebär att vi ser till hela fastighetens yttre vilket inbegriper även fönster, tak och balkong.