Kundanpassade helhetslösningar med hållbarhet i alla led

Sterner Stenhus Fasad erbjuder kompletta och kundanpassade helhetslösningar för fasadarbeten det vill säga puts- och murningsarbeten inklusive ställningar, balkong-, tak-, plåt-, fönster- och målningsarbeten. Alla våra tjänster utförs med den höga kvaliteten som kännetecknar ett företag med lång historia och erfarenhet där kunniga medarbetare ständigt strävar efter att utvecklas och att förbättra tjänsten och produkten som ska levereras.

Vi lämnar kompletta anbud där våra beställare kan känna sig helt säkra på att slippa obehagliga överraskningar. Det sak vara rätt från början. Inga reservationer. Inget finstilt. Om det behövs kommer vi dock gärna med kompletterande åtgärdsförslag - alltid till kundens fördel.

Sterner Stenhus Fasad arbetar hållbart i samtliga led, för att klimatavtrycket ska bli minimalt.

Våra kunder är huvudsakligen byggföretag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi åtar oss både fasadrenovering och fasadarbeten i nyproduktionsprojekt. Genom åren har vi åtagit oss även mera generella byggprojekt i varierande storlekar.

 

                

        

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal.
Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet.

Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.