Uppförandekod

Dataskyddsförordningen

Följande dataskyddsförordning upplagt i enlighet med GDPR. 

 

Personuppgiftspolicy

Följande personuppgiftspolicy gäller för Sterner Stenhus Fasad. 

Helhetslösningar

Från konsultation till installation med hantverk, produktionsledning och administration

Kvalitet och hållbarhet

Vi är med och skapar hållbara städer och som samhällsbyggare har vi ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling.

Lokal närvaro och regional styrka

Fasadgruppen består av ett antal lokalt förankrade entreprenörsdrivna fasadbolag och är Sveriges enda rikstäckande fasadkoncern.