Övriga fasader

En fasad kan bestå av många olika typer av material. Utöver mur- och putsfasad, så utför vi även andra typer av fasader såsom stenfasader, plåt-, fibercement-, eller kompositskivor är inget som heller är främmande för oss. 

Kontakta oss för att komma fram till vilka åtgärder som behövs och - om ni inte vill göra allt - i vilken ordning åtgärderna bör utföras. Vi kommer mer än gärna med konsultationer.