BRF JENNY LINDS GATA

Adress: Jenny Linds gata

Ort: Hägersten

Omfattning: Fasadarbeten, fönsterbleck, stuprör

Beskrivning: Renovering och tilläggsisolering av fasader, samt byte av fönsterbleck och stuprör.


https://www.youtube.com/watch?v=vLylltAbNME