Har du frågor under projektets garantitid? 

Innan du gör en felanmälan för garantifel är det viktigt att du läser igenom informationen nedan.

 

  • Garantifel är ett fel som uppstått under byggnationen eller till följd av byggnationen som upptäcks inom garantitiden.

  • Garantifel omfattar material som är defekta i sin konstruktion eller i sin funktion och som inte är boendes åverkan, eller till följd av felaktigt handhavande.
     

Om fel ej omfattas av garantin får den boende själv bekosta åtgärden.


Berätta för oss vem du är och vad du behöver hjälp med genom att fylla i formuläret nedan så återkommer vi till dig!

Om Ni vill komplettera anmälan med bilder eller dokument maila oss på garanti@sternerstenhusfasad.se

 

Jag godkänner att Fasadgruppen och dotterbolag behåller mina personuppgifter i syfte att kontakta mig

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal.
Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet.

Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.